Kategori:

Manang Biday

Abonner på Manang Biday uttale

 • Ammon uttale Ammon [he]
 • bentana uttale bentana [ceb]
 • Sabong uttale Sabong [tl]
 • kutsilyo uttale kutsilyo [tl]
 • sentimiento uttale sentimiento [es]
 • Manang uttale Manang [ilo]
 • diay uttale diay [es]
 • dimo uttale dimo [es]
 • Les inn uttale for makapidot makapidot [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for nagmarka nagmarka [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for naganko naganko [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for nabordaan nabordaan [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for nababa nababa [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for matayakon matayakon [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for maregregko maregregko [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for naregreg naregreg [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for maipapasmo maipapasmo [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for lansones lansones [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for laeng laeng [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for nagukrad nagukrad [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for namarkaan namarkaan [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for nangato nangato [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for kitaem kitaem [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngarud ngarud [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for pagay-ayamak pagay-ayamak [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for paniok paniok [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for piduten piduten [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Siasinno Siasinno [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for sinampuso sinampuso [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for sukdalen sukdalen [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for tapno tapno [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for gaw-aten gaw-aten [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for agalakanto agalakanto [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for aglabaslabas aglabaslabas [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Alaem Alaem [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for balasangak balasangak [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for barukongko barukongko [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for bibinenka bibinenka [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Biday Biday [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for bunga't bunga't [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Daytoy Daytoy [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Denggem Denggem [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for dinak dinak [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for dipay dipay [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for labaslabasam labaslabasam [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for guram guram [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for hardinko hardinko [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ikalumbabam ikalumbabam [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ikutannanto ikutannanto [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ilukatmo ilukatmo [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for inkanto inkanto [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for isublinanto isublinanto [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for kaasian kaasian [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for kaniak kaniak [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for kinayawan kinayawan [ilo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for abriem abriem [ilo] Venter på uttale