Dagens språk

Hausa [ha]

Antall uttalere:
330.000.000
Antall uttalere i Forvo:
22
Innleste ord:
171
Ord som venter på å bli innlest:
176