Dagens språk

Sardisk [sc]

Antall uttalere:
1.200.000
Antall uttalere i Forvo:
31
Innleste ord:
861
Ord som venter på å bli innlest:
4