Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

Dagens språk

Friulisk [fur]

Antall uttalere:
300.000
Antall uttalere i Forvo:
18
Innleste ord:
223
Ord som venter på å bli innlest:
152