Forvo Kids Vis detaljert informasjon
Forvo Kids

Forvo Kids er morsomme programmer for barn rettet mot 3 til 6-åringer og laget for språkopplæring (engelsk, spansk, tysk, fransk og baskisk) gjennom spill som har fokus på ordforråd

Dagens språk

Nogai [nog]

Antall uttalere:
87.000
Antall uttalere i Forvo:
7
Innleste ord:
183
Ord som venter på å bli innlest:
1.234