Dagens språk

Talossan [tzl]

Antall uttalere:
200
Antall uttalere i Forvo:
1
Innleste ord:
135
Ord som venter på å bli innlest:
78