Forvo Kids Vis detaljert informasjon
Forvo Kids

Forvo Kids er morsomme programmer for barn rettet mot 3 til 6-åringer og laget for språkopplæring (engelsk, spansk, tysk, fransk og baskisk) gjennom spill som har fokus på ordforråd

Dagens språk

Middelengelsk [enm]

Antall uttalere:
n/a
Antall uttalere i Forvo:
15
Innleste ord:
234
Ord som venter på å bli innlest:
3