Dagens språk

Pangasinan [pag]

Antall uttalere:
1.243.000
Antall uttalere i Forvo:
6
Innleste ord:
24
Ord som venter på å bli innlest:
365