Dagens språk

Adygisk [ady]

Antall uttalere:
575.000
Antall uttalere i Forvo:
47
Innleste ord:
549
Ord som venter på å bli innlest:
8.291