Dagens språk

Cebuano [ceb]

Antall uttalere:
20.000.000
Antall uttalere i Forvo:
88
Innleste ord:
1.026
Ord som venter på å bli innlest:
60