Kategori:

fulfulde

Abonner på fulfulde uttale

 • ki uttale ki [hu]
 • ngu uttale ngu [vi]
 • awa uttale awa [pap]
 • ee uttale ee [nl]
 • lekki uttale lekki [pl]
 • rema uttale rema [es]
 • soppa uttale soppa [sv]
 • Cate uttale Cate [en]
 • uu uttale uu [ind]
 • nde uttale nde [gn]
 • Jalo uttale Jalo [es]
 • gâh uttale gâh [tr]
 • catel uttale catel [enm]
 • Les inn uttale for ba mbabba ba mbabba [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɓe ɓe [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for cate ɗe cate ɗe [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɗiɗi ɗiɗi [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for mbeewa ba mbeewa ba [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ndema ndema [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for nge ñale nge ñale [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngu mbortu ngu mbortu [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for puccu ngu puccu ngu [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for waali waali [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ba mbeewa ba mbeewa [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɓokki ɓokki [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɗo ɗo [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for jam hiiri jam hiiri [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ki ɓokki ki ɓokki [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for leydi leydi [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for mbortu mbortu [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ndi ngaari ndi ngaari [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngel ngel [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngu puccu ngu puccu [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for reena reena [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for weeti weeti [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ba ngelooba ba ngelooba [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɓokki ki ɓokki ki [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for colɗo colɗo [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for jam ñalli jam ñalli [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for laaci laaci [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for luumo luumo [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for mbortu ngu mbortu ngu [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ndi njawdi ndi njawdi [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngel bamngel ngel bamngel [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ñiiƴe ñiiƴe [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for reende reende [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for wuro wuro [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Aawa Aawa [ff | wo] Venter på uttale
 • Les inn uttale for bajjo bajjo [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɓota ɓota [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɗa ɗa [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for gaɗa gaɗa [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for jam waali jam waali [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for laamɗo laamɗo [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for mbaalu mbaalu [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for nagge nge nagge nge [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngaari ndi ngaari ndi [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngel catel ngel catel [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for njawdi njawdi [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for yeeso yeeso [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for aawde aawde [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for bamngal bamngal [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɓota ba ɓota ba [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɗaalde ɗaalde [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for jam weeti jam weeti [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for lacciri lacciri [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for mbaalu ngu mbaalu ngu [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ñale ñale [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngal ngal [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngelooba ngelooba [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for njawdi ndi njawdi ndi [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for remde remde [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ƴ ƴ [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for bamngel bamngel [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for caggal caggal [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɗakkudi ɗakkudi [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for geño geño [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for jam'mbere jam'mbere [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ladde ladde [ff | no] Venter på uttale
 • Les inn uttale for mbabba mbabba [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ñale nge ñale nge [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngal bamngal ngal bamngal [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngelooba ba ngelooba ba [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for nofel nofel [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for sappo sappo [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for awde awde [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for bamngel ngel bamngel ngel [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for catal catal [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɗe ɗe [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for hakkunde hakkunde [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for jeere jeere [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for lamɗam lamɗam [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for mbabba ba mbabba ba [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ñalli ñalli [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ngal catal ngal catal [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for nofuru nofuru [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ba ɓota ba ɓota [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for becce becce [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for ɗe cate ɗe cate [ff] Venter på uttale
 • Les inn uttale for hoore hoore [ff] Venter på uttale