Engelsk uttaleleksikon

Søk og lær å uttale ord og uttrykk i dette språket (Engelsk). Lær å uttale med våre guider.
Forvo kids Forvo kids

And for those kids who want to play and learn English, download the Forvo Kids app.