Bruker:

WimYogya

Forvo redaktør

Abonner på WimYogya uttaler

Brukerprofil: Vis informasjon om ord og uttaler.
Dato Ord Lytt Stemmer
09/12/2019 Maassilo [nl] Maassilo uttale 0 stemmer
09/12/2019 Maria Tesselschade Roemers(dr) Visscher [nl] Maria Tesselschade Roemers(dr) Visscher uttale 0 stemmer
09/12/2019 appealen & appealde & geappeald [nl] appealen & appealde & geappeald uttale 0 stemmer
09/12/2019 alerten & alertte & gealert [nl] alerten & alertte & gealert uttale 0 stemmer
09/12/2019 accessen & accesste & geaccesst [nl] accessen & accesste & geaccesst uttale 0 stemmer
09/12/2019 aquaplanen & aquaplanede & geaquaplaned [nl] aquaplanen & aquaplanede & geaquaplaned uttale 0 stemmer
09/12/2019 appeasen & appeasde & geappeasd [nl] appeasen & appeasde & geappeasd uttale 0 stemmer
09/12/2019 acroturnen & acroturnde & geacroturnd [nl] acroturnen & acroturnde & geacroturnd uttale 0 stemmer
09/12/2019 acen & acete & geacet [nl] acen & acete & geacet uttale 0 stemmer
09/12/2019 advertisen & advertisede & geadvertised [nl] advertisen & advertisede & geadvertised uttale 0 stemmer
09/12/2019 advancen & advancete & geadvancet [nl] advancen & advancete & geadvancet uttale 0 stemmer
09/12/2019 acten & actte & geact [nl] acten & actte & geact uttale 0 stemmer
09/12/2019 afkicken & kickte af &afgekickt [nl] afkicken & kickte af &afgekickt uttale 0 stemmer
09/12/2019 afchecken & checkte af & afgecheckt [nl] afchecken & checkte af & afgecheckt uttale 0 stemmer
09/12/2019 afbitchen & bitchte af & afgebitcht [nl] afbitchen & bitchte af & afgebitcht uttale 0 stemmer
09/12/2019 aerobiccen & aerobicte & geaerobict [nl] aerobiccen & aerobicte & geaerobict uttale 0 stemmer
09/12/2019 aftapen & tapete af & afgetapet [nl] aftapen & tapete af & afgetapet uttale 0 stemmer
09/12/2019 aftanken & tankte af & afgetankt [nl] aftanken & tankte af & afgetankt uttale 0 stemmer
09/12/2019 afmixen & mixte af & afgemixt [nl] afmixen & mixte af & afgemixt uttale 0 stemmer
09/12/2019 aftesten & testte af & afgetest [nl] aftesten & testte af & afgetest uttale 0 stemmer
09/12/2019 afteren & afterde & geafterd [nl] afteren & afterde & geafterd uttale 0 stemmer
09/12/2019 Aefgen Jansdochter Onderwater [nl] Aefgen Jansdochter Onderwater uttale 0 stemmer
09/12/2019 je longen uit je lijf schreeuwen [nl] je longen uit je lijf schreeuwen uttale 0 stemmer
09/12/2019 dat is hem op het lijf geschreven [nl] dat is hem op het lijf geschreven uttale 0 stemmer
09/12/2019 Alles en iedereen staat op scherp [nl] Alles en iedereen staat op scherp uttale 0 stemmer
09/12/2019 een bikkelhard gevecht [nl] een bikkelhard gevecht uttale 0 stemmer
09/12/2019 azijnessence [nl] azijnessence uttale 0 stemmer
09/12/2019 Giovanca Ostiana [nl] Giovanca Ostiana uttale 0 stemmer
09/12/2019 woekertickets [nl] woekertickets uttale 0 stemmer
09/12/2019 woekerkaartjes [nl] woekerkaartjes uttale 0 stemmer