Anbefalinger vedrørende redigering av ord

Dette er en kort veiledning med anbefalinger om hvordan du tilføyer ord til Forvo, utover det som er tydelig forbudt i våre retningslinjer. Naturligvis finnes det mange unntak fra disse grunnreglene i denne eventyrlige verden av ord.

Anbefales
- Navn, verb.
- Steder.
- Personnavn.
- Merkevarer.
- Hovedtall: 1, 10, 100, fem.
- Bøyninger av verb, flertallsformer, osv.

Anbefales ikke
- Ord med artikler (f.eks. en bil, bilen, biler, bilene).
- Ord med overflødige preposisjoner (f.eks. i huset).
- Fraser, med unntak av idiomer
- Ord og navn fra andre språk.
- Tall i serier: 234, 235, 236...
- Ord som ikke av naturlige årsaker bør uttales sammen (f.eks. blå bygning).