Norrønt uttaleleksikon

Søk og lær å uttale ord og uttrykk i dette språket (Norrønt). Lær å uttale med våre guider.