Erzya uttaleleksikon

Søk og lær å uttale ord og uttrykk i dette språket (Erzya). Lær å uttale med våre guider.

Topputtaler

Se alle

Vil du uttale ord og uttrykk i dette språket (Erzya)?