Grønlandsk uttaleleksikon

Søk og lær å uttale ord og uttrykk i dette språket (Grønlandsk). Lær å uttale med våre guider.