Redaktørfunksjoner

Dette er funksjonene som er tilgjengelig for Forvo redaktører. Ønsker du å forsøke? Be om det.

Hva forventer vi av redaktørene?

VI forventer ikke noen særlig mer enn det du gjorde før. Dette er mennesker som har bidratt med sin tid på Forvo, slik at vi antar at de liker prosjektet. De vet hvordan det virker og ved å være en redaktør gir det dem muligheten til selv å korrigere feil i det innholdet som brukerne har lagt inn.

Som redaktør i Forvo, har du avanserte funksjoner tilgjengelig:

1. Legg inn flere ord på en gang

Ja det stemmer! En stor tekstboks hvor du kan legge inn så mange ord som du ønsker.

2. Endring av ord

Du kan slette et ord eller endre språket ordet er lagt inn i. Du kan også redigere ordet for å endre stavemåte hvis det ikke er korrekt.

3. Endring av uttale

Du kan slette uttaler/innlesninger hvis de ikke er riktige, ikke har riktig morsmålsuttale, eller har dårlige uttale eller lydkvalitet.

4. Tagger

Du kan også redigere eller slette tagger forbundet med et ord.

5. Rapporteringssystem

Tilgang til brukerrapporter.

6. Diskusjonsforum

Tilgang til diskusjonsforum forbeholdt redaktører.

7. God karma

Husk at du er med på å lage verdens største orddatabase for morsmålsuttale. Og det må være noe bra.