Hvordan uttale 이 물건에 대해 물어보고 싶은 게 있어요

이 물건에 대해 물어보고 싶은 게 있어요 venter på å bli innlest på:
  • Les inn uttale for 이 물건에 대해 물어보고 싶은 게 있어요 이 물건에 대해 물어보고 싶은 게 있어요 [pa] Vet du hvordan man uttaler 이 물건에 대해 물어보고 싶은 게 있어요?

Tilfeldig ord: ਵਾਲਾਵਾਹਗਾਓਲੰਪਿਕਪੱਛਮੀਮਾਮਲੇ