Bruker:

Covarrubias

Forvo redaktør

Abonner på Covarrubias uttaler

Brukerprofil: Vis informasjon om ord og uttaler.
Dato Ord Lytt Stemmer
17/09/2019 καταβαθείητε [grc] καταβαθείητε uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαθεῖμεν [grc] καταβαθεῖμεν uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαθείημεν [grc] καταβαθείημεν uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαθείην [grc] καταβαθείην uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαθείη [grc] καταβαθείη uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαθείης [grc] καταβαθείης uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβαμένοι εἶμεν [grc] καταβεβαμένοι εἶμεν uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβαμένοι εἴημεν [grc] καταβεβαμένοι εἴημεν uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβαμένος εἴη [grc] καταβεβαμένος εἴη uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβαμένος εἴης [grc] καταβεβαμένος εἴης uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβαμένος εἴην [grc] καταβεβαμένος εἴην uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβαμένοι εἶεν [grc] καταβεβαμένοι εἶεν uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβαμένοι εἴησαν [grc] καταβεβαμένοι εἴησαν uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβαμένοι εἶτε [grc] καταβεβαμένοι εἶτε uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβαμένοι εἴητε [grc] καταβεβαμένοι εἴητε uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαινέσθωσαν [grc] καταβαινέσθωσαν uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαινέσθων [grc] καταβαινέσθων uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαινέσθω [grc] καταβαινέσθω uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαίνου [grc] καταβαίνου uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαθήτωσαν [grc] καταβαθήτωσαν uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαθέντων [grc] καταβαθέντων uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβάθητε [grc] καταβάθητε uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαθήτω [grc] καταβαθήτω uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβάθητι [grc] καταβάθητι uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβάσθωσαν [grc] καταβεβάσθωσαν uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβάσθων [grc] καταβεβάσθων uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβεβάσθω [grc] καταβεβάσθω uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβέβασο [grc] καταβέβασο uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαίνεσθαι [grc] καταβαίνεσθαι uttale 0 stemmer
17/09/2019 καταβαθήσεσθαι [grc] καταβαθήσεσθαι uttale 0 stemmer