Bruker:

Covarrubias

Forvo redaktør

Abonner på Covarrubias uttaler

Brukerprofil: Vis informasjon om ord og uttaler.
Dato Ord Uttale Info
19/02/2020 παρασχησοίμεθα [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεξοίμεθα [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρασχήσοισθε [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέξοισθε [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρασχήσοιντο [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέξοιντο [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρασχησοίμην [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεχοίμην [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέχοιο [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέχοιτο [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεχοίμεθα [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέχοισθε [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέχοιντο [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεσχημένος ὦ [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεσχημένος ᾖς [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεσχημένος ᾖ [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεσχημένοι ὦμεν [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεσχημένοι ἦτε [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεσχημένοι ὦσι [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεσχημένοι ὦσιν [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παράσχωνται [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παράσχωμαι [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παράσχηται [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρασχώμεθα [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παράσχησθε [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέχηται [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρεχώμεθα [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέχησθε [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέχωνται [grc] Venter på uttale Venter på uttale
19/02/2020 παρέχωμαι [grc] Venter på uttale Venter på uttale