Kategori:

toponimy-tuvan

Abonner på toponimy-tuvan uttale

 • бай uttale бай [tt]
 • агыш uttale агыш [tt]
 • Шурум-Хөл uttale Шурум-Хөл [tyv]
 • Пөштүг-Хем uttale Пөштүг-Хем [tyv]
 • Кадый uttale Кадый [tt]
 • Салык uttale Салык [tyv]
 • Улуг-Аяңгаты uttale Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • Ак-Довурак uttale Ак-Довурак [ru]
 • калчан uttale калчан [tt]
 • талым uttale талым [tt]
 • Кара-Харагай uttale Кара-Харагай [tyv]
 • Хадың uttale Хадың [tyv]
 • Көжээ uttale Көжээ [tyv]
 • Ортаа-Шивилиг uttale Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • Дөң-Терезин uttale Дөң-Терезин [tyv]
 • Бай-Тайга uttale Бай-Тайга [tyv]
 • Көк-Сайыр uttale Көк-Сайыр [tyv]
 • Тере-Хөл uttale Тере-Хөл [tyv]
 • Ээрбек uttale Ээрбек [tyv]
 • Чавала uttale Чавала [tyv]
 • Балыктыг-Хем uttale Балыктыг-Хем [tyv]
 • Хаактыг-Хем uttale Хаактыг-Хем [tyv]
 • Сарыг-Хөл uttale Сарыг-Хөл [tyv]
 • Чүрек-Тайга uttale Чүрек-Тайга [tyv]
 • Өстүре uttale Өстүре [tyv]
 • эжим uttale эжим [tyv]
 • Качык uttale Качык [tt]
 • Чазылыг-Хем uttale Чазылыг-Хем [tyv]
 • Доңгул-Тайга uttale Доңгул-Тайга [tyv]
 • Майналыг uttale Майналыг [tyv]
 • Ортаа-Хем uttale Ортаа-Хем [tyv]
 • Хөлчүк uttale Хөлчүк [tyv]
 • Биче-Баян-Кол uttale Биче-Баян-Кол [tyv]
 • Чойган-Хөл uttale Чойган-Хөл [tyv]
 • Ак-Кара-Суг uttale Ак-Кара-Суг [tyv]
 • Оргу-Тайга uttale Оргу-Тайга [tyv]
 • Үжеп-Аксы uttale Үжеп-Аксы [tyv]
 • Өртең-Тайга uttale Өртең-Тайга [tyv]
 • Чыргакы uttale Чыргакы [tyv]
 • Шара-Нуур uttale Шара-Нуур [tyv]
 • Чиңге-Сай uttale Чиңге-Сай [tyv]
 • Les inn uttale for Межегей Межегей [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Тээли Тээли [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Эмген-Хөл Эмген-Хөл [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Теректиг-Хем Теректиг-Хем [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Теректиг Теректиг [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Шаңган Шаңган [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Шекпээр Шекпээр [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Улуг-Бугаш Улуг-Бугаш [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Улуг-Хая Улуг-Хая [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Уургайлыг Уургайлыг [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Үш-Белдир Үш-Белдир [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Үшпе-Хөл Үшпе-Хөл [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Хам-Дыт Хам-Дыт [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Хөндергей Хөндергей [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Чааты Чааты [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Чаш-Тал Чаш-Тал [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Чедер Чедер [uk | tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Чиңге-Каът Чиңге-Каът [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for чөөн чөөн [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Шаңчы Шаңчы [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Шагонар Шагонар [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Аныяк-Аяңгаты Аныяк-Аяңгаты [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Булуң-Бажы Булуң-Бажы [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Берт-Ой Берт-Ой [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Белин-Нуур Белин-Нуур [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Белдир-Арыг Белдир-Арыг [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Бедий Бедий [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Баян-Кол Баян-Кол [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Баскыш-Хөл Баскыш-Хөл [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Аът-Чолдуг-Тайга Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Артыш-Тайга Артыш-Тайга [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Бүрен-Хем-Аксы Бүрен-Хем-Аксы [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Амдыйгын-Хөл Амдыйгын-Хөл [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Ак-Тал Ак-Тал [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Ак-Кежиг Ак-Кежиг [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Ак-Даш Ак-Даш [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Ак-Аксы Ак-Аксы [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Айматы Айматы [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Азөөт Азөөт [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Адар-Төш Адар-Төш [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Көшке-Тайга Көшке-Тайга [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Сукпак Сукпак [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Самагалдай Самагалдай [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Саадак-Терек Саадак-Терек [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Маймазын Маймазын [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Кызыл-Тей Кызыл-Тей [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Кызыл-Тайга Кызыл-Тайга [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for куран куран [kv | tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Кудургалыг Кудургалыг [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Тевек Тевек [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Каък Каък [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Каравей Каравей [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Кара-Тайга Кара-Тайга [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Кара-Булуң Кара-Булуң [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Кара-Белдир Кара-Белдир [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Кара-Адыр Кара-Адыр [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Дүрген Дүрген [tyv] Venter på uttale
 • Les inn uttale for Далга-Хонуг Далга-Хонуг [tyv] Venter på uttale