Uttal

Du kan velge et språk for å se ord som venter på å bli uttalt kun på det språket.

Ord

  • Les inn uttale for 0 0 [Number, nought, zero, ought]
  • Les inn uttale for bêp bêp
  • Les inn uttale for bâc bâc
  • Les inn uttale for băc băc
  • Les inn uttale for ₫ich ₫ich
  • Les inn uttale for ₫ach ₫ach
  • Les inn uttale for nghự nghự

Uttrykk