Uttal

Du kan velge et språk for å se ord som venter på å bli uttalt kun på det språket.

 • Les inn uttale for hello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • Les inn uttale for Sağer Sağer
 • Les inn uttale for - kardeş buradan geçemezsin ha+ hayırdır lan dayı? - kardeş buradan geçemezsin ha+ hayırdır lan dayı? [İfade Alışverişi]
 • Les inn uttale for yytdıktyı yytdıktyı
 • Les inn uttale for Damen Damen
 • Les inn uttale for Wsws Wsws
 • Les inn uttale for Xelatên Xelatên
 • Les inn uttale for Elî Elî [Günes]
 • Les inn uttale for palad palad [palm of hand]
 • Les inn uttale for özr-pezir özr-pezir
 • Les inn uttale for lâ-şe lâ-şe
 • Les inn uttale for Ina Ina
 • Les inn uttale for ıs'ar ıs'ar
 • Les inn uttale for Hoşnişid Hoşnişid
 • Les inn uttale for hesti hesti [horse]
 • Les inn uttale for gonceleb gonceleb
 • Les inn uttale for ezlaf ezlaf
 • Les inn uttale for eracif eracif
 • Les inn uttale for deryab deryab
 • Les inn uttale for da'vi da'vi
 • Les inn uttale for dehakin dehakin
 • Les inn uttale for dem e dem dem e dem
 • Les inn uttale for der-an der-an
 • Les inn uttale for der-a-kab der-a-kab
 • Les inn uttale for bağ-istan bağ-istan
 • Les inn uttale for berdel acuz berdel acuz
 • Les inn uttale for bezm-gah bezm-gah
 • Les inn uttale for Tatar milli üzençäleklären körtü. Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • Les inn uttale for tatar köyläre tatar köyläre
 • Les inn uttale for alaim-üs-sema alaim-üs-sema
 • Les inn uttale for Aliman Aliman
 • Les inn uttale for ameli-manda ameli-manda
 • Les inn uttale for amin alayı amin alayı
 • Les inn uttale for anberiyye anberiyye
 • Les inn uttale for an-ı vahid an-ı vahid
 • Les inn uttale for Aram Aram [bible, wire, california, fial de fer crancut, fial de ferre, de coire, peace, Biblical Name, Mardi, Les jours de la semaine, religie, bijbel, oude testament]
 • Les inn uttale for abapuş abapuş
 • Les inn uttale for afet-nümun afet-nümun
 • Les inn uttale for aharlı aharlı
 • Les inn uttale for beyat beyat
 • Les inn uttale for sukat sukat [names]
 • Les inn uttale for suka suka [noun, vomit, Swahili, Feeling, sugar, rzeczownik, zwierzę domowe, female dog, she-dog, names]
 • Les inn uttale for suca suca [insults, vegetables, names]
 • Les inn uttale for siva siva [names]
 • Les inn uttale for senar senar [cenare, verbo, names]
 • Les inn uttale for Salâr Salâr [names]
 • Les inn uttale for razi razi [minimal pairs, minimal pair, names]
 • Les inn uttale for naki naki [Number, number 2, names]
 • Les inn uttale for Nakiye Nakiye [names]
 • Les inn uttale for Nahire Nahire [names]