Uttal

Du kan velge et språk for å se ord som venter på å bli uttalt kun på det språket.

 • Les inn uttale for Bougainville Bougainville
 • Les inn uttale for wanpla wanpla
 • Les inn uttale for Isaia Toeava Isaia Toeava
 • Les inn uttale for Israel Israel
 • Les inn uttale for India India
 • Les inn uttale for Taiwan Taiwan
 • Les inn uttale for Platon Platon
 • Les inn uttale for 没有 没有
 • Les inn uttale for Lace Kunei Lace Kunei
 • Les inn uttale for Ramona Padio Ramona Padio
 • Les inn uttale for Belinda Giada Belinda Giada
 • Les inn uttale for Christol Mato Christol Mato
 • Les inn uttale for Selina Unamba Selina Unamba
 • Les inn uttale for Martha Karl Martha Karl
 • Les inn uttale for liklik liklik
 • Les inn uttale for Papua Papua
 • Les inn uttale for Oro (provins) Oro (provins)
 • Les inn uttale for Niu Ailan Niu Ailan
 • Les inn uttale for daru daru
 • Les inn uttale for pusi pusi
 • Les inn uttale for dok dok
 • Les inn uttale for redpela redpela
 • Les inn uttale for binatang binatang
 • Les inn uttale for gumi gumi
 • Les inn uttale for kumul kumul
 • Les inn uttale for bros bros
 • Les inn uttale for palai palai
 • Les inn uttale for lombo lombo
 • Les inn uttale for lapun lapun
 • Les inn uttale for muruk muruk
 • Les inn uttale for sayor sayor
 • Les inn uttale for toktok toktok
 • Les inn uttale for yia yia
 • Les inn uttale for nating nating
 • Les inn uttale for siro siro
 • Les inn uttale for Mars Mars
 • Les inn uttale for mei mei
 • Les inn uttale for Jenueri Jenueri
 • Les inn uttale for Nogat Nogat
 • Les inn uttale for skius skius
 • Les inn uttale for tenkyu tenkyu
 • Les inn uttale for Yurop Yurop
 • Les inn uttale for yusim yusim
 • Les inn uttale for yupela yupela
 • Les inn uttale for yupela olgera yupela olgera
 • Les inn uttale for yutupela yutupela
 • Les inn uttale for Rijen Rijen
 • Les inn uttale for buk buk
 • Les inn uttale for planti planti
 • Les inn uttale for nupela nupela