Uttal

Du kan velge et språk for å se ord som venter på å bli uttalt kun på det språket.

 • Les inn uttale for Brahian Brahian
 • Les inn uttale for abi abi [School, Schule, bible, names, bee (insect), diminutive of female first name, noun, feminine]
 • Les inn uttale for Abeniba Abeniba
 • Les inn uttale for abani abani
 • Les inn uttale for Brand-Flu Brand-Flu
 • Les inn uttale for makaperi makaperi
 • Les inn uttale for faja lobi faja lobi
 • Les inn uttale for Sranang Sranang
 • Les inn uttale for yesi yesi
 • Les inn uttale for yesibuba yesibuba
 • Les inn uttale for yesi-ati yesi-ati
 • Les inn uttale for yesi-olo yesi-olo
 • Les inn uttale for yesimama yesimama
 • Les inn uttale for yesilinga yesilinga
 • Les inn uttale for yesikaka yesikaka
 • Les inn uttale for yesidoti yesidoti
 • Les inn uttale for yeye yeye [eye]
 • Les inn uttale for yeyefasi yeyefasi
 • Les inn uttale for yolisti yolisti
 • Les inn uttale for yola yola [names]
 • Les inn uttale for yoku yoku
 • Les inn uttale for yokro yokro
 • Les inn uttale for yongu yongu
 • Les inn uttale for bromki bromki
 • Les inn uttale for yonkuman yonkuman
 • Les inn uttale for yorka yorka
 • Les inn uttale for yorkaberi yorkaberi
 • Les inn uttale for yorkatafra yorkatafra
 • Les inn uttale for yosyosi-skoro yosyosi-skoro
 • Les inn uttale for yosyosi yosyosi
 • Les inn uttale for yowka yowka
 • Les inn uttale for yowla yowla
 • Les inn uttale for yuru-oso yuru-oso
 • Les inn uttale for yuru yuru
 • Les inn uttale for yuruten yuruten
 • Les inn uttale for yusrefi yusrefi
 • Les inn uttale for zuidsei zuidsei
 • Les inn uttale for wetweti wetweti
 • Les inn uttale for weti weti
 • Les inn uttale for telo telo [water, body, sostantivo, food]
 • Les inn uttale for gowtu gowtu [chemical element]
 • Les inn uttale for kabasino kabasino [chemical element]
 • Les inn uttale for koroskotriki koroskotriki [chemical element]
 • Les inn uttale for kupru kupru [chemical element]
 • Les inn uttale for kwiki kwiki [chemical element]
 • Les inn uttale for srivru srivru [chemical element]
 • Les inn uttale for sungu sungu [chemical element, names]
 • Les inn uttale for ten ten [Number]
 • Les inn uttale for loto loto [chemical element]
 • Les inn uttale for Afrka Afrka