Uttal

Du kan velge et språk for å se ord som venter på å bli uttalt kun på det språket.

  • Les inn uttale for 吃飯 吃飯 [閩南-食飯]