Uttal

Du kan velge et språk for å se ord som venter på å bli uttalt kun på det språket.

 • Les inn uttale for Picikîskisîs Picikîskisîs
 • Les inn uttale for kahkakiw kahkakiw
 • Les inn uttale for ôhô ôhô
 • Les inn uttale for osâwaskopîwâyisis osâwaskopîwâyisis
 • Les inn uttale for Tânsi Tânsi
 • Les inn uttale for Siikos Siikos
 • Les inn uttale for Ocâpânaskos Ocâpânaskos
 • Les inn uttale for Ostêsimâwasinahikêwin Ostêsimâwasinahikêwin
 • Les inn uttale for ᔭᐊᐸᐊᐣ ᔭᐊᐸᐊᐣ
 • Les inn uttale for Yekooche Yekooche
 • Les inn uttale for Peyakow Peyakow
 • Les inn uttale for Tania niche Tania niche
 • Les inn uttale for Pisim Pisim
 • Les inn uttale for ᔅᑌᕚᓐ ᔅᑌᕚᓐ
 • Les inn uttale for ᔅᑌᕝᐋᓐ ᔅᑌᕝᐋᓐ
 • Les inn uttale for wîcihowin wîcihowin
 • Les inn uttale for askí askí
 • Les inn uttale for aski aski
 • Les inn uttale for ankwacas ankwacas
 • Les inn uttale for misewa misewa
 • Les inn uttale for ochek ochek
 • Les inn uttale for kapapamahchakwew kapapamahchakwew
 • Les inn uttale for ᐃᑯᓯ ᐃᑯᓯ
 • Les inn uttale for ᑕᐋᐧᐤ ᑕᐋᐧᐤ
 • Les inn uttale for Náátsih'ch'oh Náátsih'ch'oh
 • Les inn uttale for nokom nokom
 • Les inn uttale for kokom kokom
 • Les inn uttale for ᓃᒋᒧᐢ ᓃᒋᒧᐢ
 • Les inn uttale for tatawaw tatawaw
 • Les inn uttale for pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Les inn uttale for Mosakahiken Mosakahiken
 • Les inn uttale for tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Les inn uttale for piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Les inn uttale for pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Les inn uttale for pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Les inn uttale for e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Les inn uttale for e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Les inn uttale for e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Les inn uttale for soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Les inn uttale for micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Les inn uttale for sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Les inn uttale for e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Les inn uttale for ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Les inn uttale for ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Les inn uttale for papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Les inn uttale for mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Les inn uttale for atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Les inn uttale for misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot