Uttal

Du kan velge et språk for å se ord som venter på å bli uttalt kun på det språket.

 • Les inn uttale for askí askí
 • Les inn uttale for aski aski
 • Les inn uttale for ankwacas ankwacas
 • Les inn uttale for misewa misewa
 • Les inn uttale for ochek ochek
 • Les inn uttale for kapapamahchakwew kapapamahchakwew
 • Les inn uttale for ᐃᑯᓯ ᐃᑯᓯ
 • Les inn uttale for ᑕᐋᐧᐤ ᑕᐋᐧᐤ
 • Les inn uttale for Náátsih'ch'oh Náátsih'ch'oh
 • Les inn uttale for nokom nokom
 • Les inn uttale for kokom kokom
 • Les inn uttale for ᓃᒋᒧᐢ ᓃᒋᒧᐢ
 • Les inn uttale for tatawaw tatawaw
 • Les inn uttale for pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Les inn uttale for Mosakahiken Mosakahiken
 • Les inn uttale for tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Les inn uttale for piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Les inn uttale for pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Les inn uttale for pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Les inn uttale for e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Les inn uttale for e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Les inn uttale for e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Les inn uttale for soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Les inn uttale for micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Les inn uttale for sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Les inn uttale for e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Les inn uttale for ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Les inn uttale for ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Les inn uttale for papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Les inn uttale for mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Les inn uttale for atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Les inn uttale for misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Les inn uttale for misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Les inn uttale for kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Les inn uttale for misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Les inn uttale for misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Les inn uttale for kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Les inn uttale for akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Les inn uttale for e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Les inn uttale for tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Les inn uttale for tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Les inn uttale for misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Les inn uttale for pihtokwahew pihtokwahew
 • Les inn uttale for osihew osihew
 • Les inn uttale for kociw kociw
 • Les inn uttale for nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Les inn uttale for nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Les inn uttale for nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat