Uttal

Du kan velge et språk for å se ord som venter på å bli uttalt kun på det språket.

  • Les inn uttale for ফেলে ফেলে
  • Les inn uttale for পরা পরা
  • Les inn uttale for ঘোরা ঘোরা