Hvordan uttale Կարո՞ղ եմ խոսել խանութի մենեջերի հետ

på: Shopping uttrykk
Կարո՞ղ եմ խոսել խանութի մենեջերի հետ venter på å bli innlest på:

Tilfeldig ord: բարկանալկատուՀայերենսովորականհիմնվելով