Hvordan uttale Իմ գնման հետ ինչ-որ բան սխալ է

på: Shopping uttrykk
Իմ գնման հետ ինչ-որ բան սխալ է venter på å bli innlest på:

Tilfeldig ord: կովշնորհակալությունընկերանկախօգոստոս