Hvordan uttale Ես ընկուզեղենից ալերգիա ունեմ

på: Mat & drikke
Ես ընկուզեղենից ալերգիա ունեմ venter på å bli innlest på:

Tilfeldig ord: լանջպահեստտանելըաղալաշխատել