Språk:

Sør-ndebele

[Ndébél]

Tilbake til Sør-ndebele

31 ord som venter på uttale.

 • Les inn uttale for Ntokozo Qwabe Ntokozo Qwabe
 • Les inn uttale for iSewula Afrika iSewula Afrika
 • Les inn uttale for iPitori iPitori
 • Les inn uttale for iluju iluju
 • Les inn uttale for isivalo isivalo
 • Les inn uttale for igwayi igwayi
 • Les inn uttale for amathumbu amathumbu
 • Les inn uttale for ilitje ilitje
 • Les inn uttale for ibizo ibizo
 • Les inn uttale for umthetho umthetho
 • Les inn uttale for ihlombe ihlombe
 • Les inn uttale for isifuba isifuba
 • Les inn uttale for uZimu uZimu
 • Les inn uttale for isincele isincele
 • Les inn uttale for ipumalanga ipumalanga
 • Les inn uttale for isitja isitja
 • Les inn uttale for umkhuba umkhuba
 • Les inn uttale for iveke iveke
 • Les inn uttale for imiseme imiseme
 • Les inn uttale for umendo umendo
 • Les inn uttale for idwende idwende
 • Les inn uttale for ihlanya ihlanya
 • Les inn uttale for umuthi umuthi
 • Les inn uttale for isiwebu isiwebu
 • Les inn uttale for utjwala utjwala
 • Les inn uttale for inwabu inwabu
 • Les inn uttale for izembe izembe
 • Les inn uttale for umsana umsana
 • Les inn uttale for ikawu ikawu
 • Les inn uttale for ipi ipi [Zamanalif]