Brukerlisens

Alt innholdet og media på sidene til Forvo og bidragene fra brukerne, som innspillinger og annet innhold er Forvos eiendom som lisensiere disse under Lisensen.

Hva betyr dette?
Du kan fritt:
- kopiere, distribuere, vise, og fremføre innholdet
- for å lage derivater av innholdet
Under de følgende betingelsene:
- Kreditering. Du må gi de opprinnelige og rettmessige bidragsyterne de riktige opphavsrettighetene.
- Ikke-kommersielt. Du kan ikke bruke innholdet på Forvo til komersielle formål.
- Del likt. Hvis du endrer, forandrer, eller bygger videre på innholdet i Forvo, kan du bare distribuere dette under en lisens som er identisk med den som er definert her.

- For enhver viderebruk eller videredistribuereing, må du gjøre helt klart for alle andre aktører lisensklausulene som spesifert her.
- Alle andre klausuler eller betingelser kan sees bort fra hvis du får uttrykkelig tillatelse fra rettighetshaveren.
- Ingen ting i denne lisensen begrenser eller fritar bidragyterens eller rettighetshaverens moralske rettigheter eller krav.