ord på Papiamento som venter på uttale (fra beisbòl til o'c'tober)

Språk: Papiamento [Papiamentu] Tilbake til Papiamento

819 ord som venter på uttale. Tilbake til Papiamento [Papiamentu]
 • Les inn uttale for beisbòlbeisbòl
 • Les inn uttale for LokeLoke [mythology, boy first name, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • Les inn uttale for ningunningun
 • Les inn uttale for algunalgun
 • Les inn uttale for algoalgo [gramática, pronomes cuantificadores, seaweed]
 • Les inn uttale for kualkekualke
 • Les inn uttale for koskos [birds, animals, zwierzęta, kos]
 • Les inn uttale for di nosdi nos
 • Les inn uttale for di bodi bo
 • Les inn uttale for di midi mi
 • Les inn uttale for nosnos [nominative, body part]
 • Les inn uttale for susu
 • Les inn uttale for mimi [pronoun, nota musicale, sostantivo, alphabet - greek, alfabet - grec]
 • Les inn uttale for falisfalis
 • Les inn uttale for AyóAyó
 • Les inn uttale for sisi [music, musical terms, musical notation, verbs, conjugation, časovanie, si, sier, verb, to say, sakyti, nota musical, música, notas musicales, notes, nota musicale, sostantivo, verbo]
 • Les inn uttale for nono [conjunction]
 • Les inn uttale for añaaña [aña]
 • Les inn uttale for hidrógenohidrógeno [chemical element]
 • Les inn uttale for zimzim [chemical element]
 • Les inn uttale for kuekkuek [chemical element]
 • Les inn uttale for yodiyodi [chemical element]
 • Les inn uttale for platinaplatina
 • Les inn uttale for nitrógenonitrógeno [chemical element]
 • Les inn uttale for plataplata [joyas, chemical element]
 • Les inn uttale for blekibleki [verb, chemical element]
 • Les inn uttale for nikelnikel [Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • Les inn uttale for fòsfòrfòsfòr [chemical element]
 • Les inn uttale for novembernovember [sąvoka (kalendorinė a. laiko), mesiace v roku, November]
 • Les inn uttale for o'c'tobero'c'tober