ord på Ilokano som venter på uttale (fra tapno til sinamay)

Språk: Ilokano [Ilokano] Tilbake til Ilokano

606 ord som venter på uttale. Tilbake til Ilokano [Ilokano]
 • Les inn uttale for tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Les inn uttale for maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Les inn uttale for guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Les inn uttale for kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Les inn uttale for sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Les inn uttale for indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for kadkad
 • Les inn uttale for ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Les inn uttale for naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Les inn uttale for palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Les inn uttale for dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Les inn uttale for indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Les inn uttale for indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Les inn uttale for sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]