ord på Ilokano som venter på uttale (fra sadin til ilukatmo)

Språk: Ilokano [Ilokano] Tilbake til Ilokano

606 ord som venter på uttale. Tilbake til Ilokano [Ilokano]
 • Les inn uttale for sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • Les inn uttale for ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for dissodisso
 • Les inn uttale for sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for tata [father, Dad]
 • Les inn uttale for kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for imdengamimdengam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for daytodayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for 'toy'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for umas-asugumas-asug [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for AgrayoAgrayo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for sadiamsadiam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for PanunotemPanunotem [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for DikaDika [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for pagintultulnganpagintultulngan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Bible Name, first names]
 • Les inn uttale for kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Les inn uttale for BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • Les inn uttale for ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]