Sveitsertysk uttaleleksikon

[Schwyzerdütsch]

Abonner på uttaler på Sveitsertysk

  • Antall uttalere: 4.500.000
  • Antall uttalere i Forvo: 205
  • Innleste ord: 1.074
  • Ord som venter på å bli innlest: 676
  • Sveitsertysk Foto ved Cristo Vlahos