ord på Vestfrisisk som venter på uttale (fra toarnbei til liet)

Språk: Vestfrisisk [Frysk] Tilbake til Vestfrisisk

309 ord som venter på uttale. Tilbake til Vestfrisisk [Frysk]
 • Les inn uttale for toarnbeitoarnbei [blackberry]
 • Les inn uttale for beambeam [monosyllable, noun, verb, nature, tree]
 • Les inn uttale for bearbear [noun, animals, verb, support, endure, bear]
 • Les inn uttale for skriftskrift [notebook]
 • Les inn uttale for sniesnie [snow]
 • Les inn uttale for komkommerkomkommer [noun, food, cucumber]
 • Les inn uttale for pannepanne [science, technique, physics, electricity, troubleshooting, FABRIC, Auto als Thema, noun, feminine noun, Nomen, Celle di San Vito, pot]
 • Les inn uttale for lúdlúd [louse]
 • Les inn uttale for tigertiger [animals, Originally Persian, Animal, Tiger]
 • Les inn uttale for kerskers [trees, plants, cherry]
 • Les inn uttale for seesee [verb, come, see, sea]
 • Les inn uttale for túntún
 • Les inn uttale for tsjerketsjerke
 • Les inn uttale for wjirmwjirm
 • Les inn uttale for wjirgjewjirgje
 • Les inn uttale for koalkoal [cabbage]
 • Les inn uttale for ÖömrangÖömrang [Amrum auf Friesisch]
 • Les inn uttale for blomblom [efternamn, egennamn, flower, surname]
 • Les inn uttale for wetterstofwetterstof [chemical element]
 • Les inn uttale for stjerstjer
 • Les inn uttale for masinegewearmasinegewear [machine gun]
 • Les inn uttale for katkat [job title, executioner, nouns in Upper Sorbian, Animal, name-Irish, cat]
 • Les inn uttale for trakuglitrakugli [shirt]
 • Les inn uttale for himdhimd [shirt]
 • Les inn uttale for OomramOomram [Amrum]
 • Les inn uttale for WattjeWattje [name, Frisian, german, dutch]
 • Les inn uttale for DeaDea [female names, names, noms, noms propis]
 • Les inn uttale for berchberch
 • Les inn uttale for skyldskyld
 • Les inn uttale for lietliet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste