Språk: Estisk [Eesti]

Abonner på uttaler på Estisk

  • Antall uttalere: 1.100.000
  • Antall uttalere i Forvo: 230
  • Innleste ord: 7.355
  • Ord som venter på å bli innlest: 303
  • Estisk Foto ved Poco a poco