Engelsk uttaleleksikon: Ord relatert til slang (fra fuck til y'all)

Språk: Engelsk [en] Tilbake til Engelsk

Kategori: slang Abonner på slang uttale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste